مراحل اجرای سقف وافل و نحوه زیر سازی اصولی آن

تصویر زیر سازی سقف وافل

مراحل اجرای سقف وافل مراحل اجرای سقف وافل به طور معمول شامل پنج مرحله می باشد: زیر سازی سقف چیدمان قالب های وافل آرماتور بندی سقف بتن ریزی قالب برداری و باز کردن جک ها و اسکافلدها       مرحله اول:  زیر سازی سقف در مراحل اجرای سقف وافل ابتدا زیر سازی سقف انجام […]