مجری سازه های بتنی و  انواع سقف وافل

تماس مستقیم

0919-728-3056 ||  0918-762-1550

 

 

 

 

پروژه خیابان معلم – آقای خسروی
پروژه خیابان معلم - آقای خسروی

نوع سازه: 

بتنی

نوع سقف: 

وافل دو طرفه

متراژ هر سقف: 

380 متر مربع

متراژ کل: 

380 متر مربع
پروژه شهرک غرب – دکتر فدایی
پروژه شهرک غرب - دکتر فدایی

نوع سازه: 

بتنی

نوع سقف: 

وافل دو طرفه

متراژ هر سقف: 

350

متراژ کل: 

350
پروژه رسالت – مهندس امین
پروژه رسالت - مهندس امین

نوع سازه: 

بتنی

نوع سقف: 

وافل دو طرفه

متراژ هر سقف: 

250 متر مربع

متراژ کل: 

250 متر مربع
پروژه تهرانپارس – مهندس شجاعی
پروژه تهرانپارس - مهندس شجاعی

نوع سازه: 

بتنی

نوع سقف: 

وافل دو طرفه

متراژ هر سقف: 

180 متر مربع

متراژ کل: 

180 متر مربع